ชุดโต๊ะอาหาร
FLAT dining set – Oak

ชุดโต๊ะอาหาร
KEEN dining set – Oak

ชุดโต๊ะอาหาร
WAKU dining set – Oak I

ชุดโต๊ะอาหาร
WAKU dining set – Oak II

ชุดโต๊ะอาหาร
LAMOON dining set – Rubber

ชุดโต๊ะอาหาร
KEEN dining set – Rubber

ชุดโต๊ะอาหาร
CLOUDY dining set – Rubber

ชุดโต๊ะพับ+สตูลกลม
Drop Leaf set – Mushroom

ชุดโต๊ะอาหาร
WAKU bar set – H75 cm.

ชุดโต๊ะอาหาร
WAKU bar set – H105 cm.