LOFT Wall Shelf | 1st Unit

ชั้นเหล็กแขวนผนัง – แถวแรก (1แถวประกอบด้วย 3 ชั้น)

4,900 THB

ขนาด: W60*D34*H100 cm. 
*ราคาไม่รวมค่าติดตั้งเจาะผนัง 2,500 บาท
 
วัสดุ
ไม้สนประสาน ขัดเรียบและเคลือบแลคเกอร์ใสสูตรด้าน /เหล็กกล่องทำสีอบดำด้าน
 

LOFT Wall Shelf | Next Unit

ชั้นเหล็กแขวนผนัง – แถวถัดไป (1แถวประกอบด้วย 3 ชั้น)

4,000 THB

ขนาด: W60*D34*H100 cm.
*ราคาไม่รวมค่าติดตั้งเจาะผนัง 2,500 บาท 
 
วัสดุ
ไม้สนประสาน ขัดเรียบและเคลือบแลคเกอร์ใสสูตรด้าน /เหล็กกล่องทำสีอบ
 

 

 
*ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
Related items

adj-20180803_120612

FLAT table

adj-20190319_144138

WAKU bar table